V období predajov - hluché obdobie. Boli síce zákazky, ale minimum. Keď firmu kúpili CASSOVIA KOŠICE začala sa robiť inventúra a roboty nebolo. Počas sťahovania drôtovne zamestnanci závodu betónovali a robili takéto veci, lebo výroba nebežala. Sťahovanie drôtovne bolo chaotické kde musel budúci Japonský majiteľ vyzvať  Colmet aby si urýchlene vypratala halu drôtovne lebo ju obsadia a uzavrú aj z majetkom strojmi Colmetu. Ak bežala, výroba tak veľmi málo. CASSOVIA KOŠICE prišla síce s veľkými plánmi, ako poprerába celý závod, vylepší stroje a podobné veci. Plány síce boli, ale chýbali ešte peniaze. A tie sa z Košíc nikdy nedostali do Považskej Bystrice.

 

 

Joomla templates by a4joomla