V 80-tých rokoch 20. storočia sa situácia v hospodárstve nevyvíjala na území Slovenska príliš priaznivo. Veľká hospodárska kríza neobišla ani Považskú Bystricu a jej najväčší závod. V roku 1989 sa uskutočnila revolúcia, ktorá priamo nepomohla Považským strojárňam. Pred rokom 1990 sa javila vízia výrobného programu Letecké motory ako veľmi dobrá, a však v dôsledku konverzie prestal štát dotovať stavby špeciálneho charakteru. Od roku 1994 začali vznikať dcérske, samostatné spoločnosti- PS VOJUS, a.s., PS VÚTECH, spol. s.r.o., ZVL- ZKL FRANCE S.A., ROLLRING PS SRN GMBH, čo sa javilo ako dobrý plán. V roku 1994 Považské strojárne dokonca vyprodukovali zisk 47, 6 mil. Sk. Veľkú zásluhu mal na tom odštepný závod Farmet. V roku 1996 valné zhromaždenie odvolalo dve tretiny členov dozornej rady a novému vedeniu sa nepodarilo ekonomický rast perspektívne udržať. Pomaly sa začína končiť história Považských strojárni. Ale kde sa končí história jedného závodu, tam začína história nového. Treba však podotknúť, že aj keď Považské strojárne ako také už neexistujú, časť nástupníckych dcérskych spoločností sa ukázala životaschopnou a doteraz  funguje ďalej.

Joomla templates by a4joomla