Po založení podniku bol hutný závod nevyhnutnou súčasťou celého závodu. Po vzniku Považských strojárni sa v roku 1929 začali stavať zlievareň, valcovňu, lisovňu. Od roku 1948 nastal obrovský rozmach hutnej výroby. Rekonštruovali sa výrobné stroje, zaviedlo sa dusenie  indukčných pecí kyslými hmotami, zvislé polokontinuálne liatie ingotov z hliníka a jeho zliatin. Závod sa začal špecializovať a deliť si prácu s ostatnými československými podnikmi. Podstatne sa zvýšila výroba Cu a Ms rúrok. Závod kúpil poľské bubnové ťahačky CBV 8, na ktorých sa ťahali rúrky a to spolu s indukčnými ohrevmi zabezpečilo vysokú pozíciu závodu vo svete moderných hutníckych závodov. Neskôr sa začali vyrábať vlnovcov a termoregulátorov, ktoré sa používali v leteckom, automobilovom, chemickom, chladiarenskom, stavebnom a rádiotechnickom priemysle. V roku 1973 sa rozhodlo o výrobe polotovarov aj z neželezných kovov smerom k zvyšovaniu výroby medených drôtov, ťahaných medených a mosadzných tyčí a rúrok. Týmto výrobným postupom sa zaoberala firma Farmet, neskôr premenovaná na Colmet..

Joomla templates by a4joomla