Považské strojárne nevznikli na území Považskej Bystrice žiadnou náhodou. Kedysi nevýznamné mesto sa mohlo popýšiť krásnou prírodou, výhodnou železničnou polohou, ale tým sa jeho plusy končili. Považská Bystrica mala pred rokom 1929 okolo 3 000 obyvateľov, čo by sme dnes nemohli nazvať skoro ani mestom. Veľký rozvoj ekonomiky, prisťahovanie nových obyvateľov a väčšiu pozornosť si mesto zaslúžilo práve zrodom Považských strojárni.  Ako sa to celé stalo?

 

Tento obrovský závod nevznikol myšlienkou nejakého podnikateľa, ktorý si chcel postaviť strojárenský závod. Najdôležitejšími okolnosťami pre vznik závodu sa stali dva nasledujúce fakty. Muničná továreň firmy Roth v Bratislave potrebovala svoju výrobu zo strategických dôvodov presunúť bližšie do vnútra republiky. Druhou hnacou silou bolo to, že Zbrojovka, ktorej sídlo sa nachádzalo v Brne chcela rozšíriť svoju výrobu na pechotnú muníciu. Do roku 1931 odkúpila táto firma všetky akcie firmy Roth a o štyri roky sa tieto dve firmy spojili na jeden spoločný závod - Československá zbrojovka Brno, účastinárska spoločnosť Brno, závody v Považskej Bystrici. Stavebné práce sa začali 24. júna a základný kameň slávnostne položili 7. júla 1929.

 

 

Ku koncu vojny musel závod čeliť ojedinelým leteckým závodom, ktoré však nespôsobili väčšie škody. Priemyselný závod strojárni bol 27. októbra znárodnený a 1. januára 1946 dostal vlastné meno - Považské strojárne, národný podnik. V roku 1948 sa názov ešte esteticky doplnil o - Považské strojárne, národný podnik, závod Klementa Gottwalda. Aj po Gottwaldovej smrti závod niesol jeho meno. Na krátky čas sa síce z jeho názvu vytratilo pomenovanie „ závod Klementa Gottwalda“ a to v období od 1965 do 1980. V roku 1965 zároveň vznikli Závody na výrobu ložísk a kvôli tejto zmene sa aj názov celého závodu zmenil na ZVL Považské strojárne Klementa Gottwalda, koncernový podnik. Od roku 1988 sa názov spoločnosti zmenil na Považské strojárne, štátny podnik a 1. mája do nadobudnutia platnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu závod niesol názov Považské strojárne, akciová spoločnosť.

Joomla templates by a4joomla